Call Us :

093-596-1499

Location :

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด

About

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด

เราคือ ผู้สร้าง World Beauty & Health Trendy ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทรับผลิตอาหารเสริม Medika Labs Co., Ltd. Beauty & Nutritions/Vitamins Supplement Manufacturer OEM & ODM

เราคือ ผู้สร้าง World Beauty & Health Trendy ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทรับผลิตอาหารเสริม
Medika Labs Co., Ltd. Beauty & Nutritions/Vitamins Supplement Manufacturer OEM & ODM

UNDER INTERNATIONAL
QUALITY CERTIFICATION

โรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง ยืนหนึ่งในเรื่องการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพระดับสากล

โรงงานผลิตอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเวชสำอาง
ยืนหนึ่งในเรื่องการผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพระดับสากล

เราดำเนินงานภายใต้คอนเซ็ปต์

WORLD BEAUTY&
HEALTH TRENDY

มุ่งมั่นในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อนำพาธุรกิจของคุณยกระดับไปสู่สากล

Play Video

Custom
Formulation

คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่เฉพาะแบรนด์

Custom Formulation

คิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่เฉพาะแบรนด์

Supplement Manufacturing

ผลิตอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ
ภายใต้มาตรฐานสากล

Creative Marketing Solution

บริการวางกลยุทธ์สำหรับแบรนด์
การตลาดทุกช่องทาง

Medika Labs Co., Ltd.

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด รับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมของ โรงงานผลิตอาหารเสริมและ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และให้บริการรับผลิตทั้งในรูปแบบ OEM & ODM เพื่อผลิตสินค้าที่ดีที่สุดตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจได้อย่างตรงประเด็น

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด รับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมของ โรงงานผลิตอาหารเสริม
และ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และให้บริการรับผลิตทั้งในรูปแบบ OEM & ODM เพื่อผลิตสินค้าที่ดีที่สุด
ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจได้อย่างตรงประเด็น

รับผลิตอาหารเสริม
รับผลิตอาหารเสริม
รับผลิตอาหารเสริม

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด

บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและเครื่องดื่ม ด้วยทีมนักวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ อีกทั้งมีฐานผลิตโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แบรนด์ชั้นนำ ได้วางแผนจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ และคาดหวังความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถร่วมมือดำเนินงานวิจัยและพัฒนาที่มีพื้นฐานโจทย์ในเชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ และแข่งขันในตลาดได้จริง เป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยในประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่มิติใหม่แห่งการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาที่เห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ก่อให้เกิดต่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งนอกเหนือจากการจัดตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาแล้วบริษัทฯ ยังสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอันได้แก่ซอฟต์เจล เจลลี่ กัมมี่ และผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มเพื่อประโยชน์ในการนำผลงานจากหน่วยวิจัยและพัฒนาออกสู่ตลาดได้ทันทีเข้าร่วมและสนับสนุนองค์กรและกลุ่มทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับธุรกิจในประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Medika Labs Co., Ltd.

POTENTIALITY

Medika Labs Co., Ltd. ด้วยประสบการณ์กว่า 12+ ปี ในธุรกิจอาหารเสริม และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอ บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งบริษัทฯได้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทฯก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับผลิตที่เจ้าของแบรนด์นึงถึงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

เรามีความชำนาญในการคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยทีมนักวิจัยและพัฒนาสูตรที่เป็นนักวิชาการเชิงสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่รับประกันได้ว่าคุณจะได้สินค้าที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง ยกระดับสินค้าของแบรนด์ให้ตอบรับกลุ่มเป้าหมาย Middle – High สร้างสินค้าเกรดพรีเมียมที่คุณภาพคุ้มค่าเกินราคา โดยโรงงานของเราได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล รับผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบ OEM (Original – Equipment Manufacturer) เพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจได้อย่างตรงจุด ทั้งโดดเด่น และแตกต่าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาดได้มากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดอาหารเสริมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับผลิตอาหารเสริม

Medika Labs

เรามีองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก สารสกัดจากธรรมชาติที่จะช่วยเติมเต็มการพัฒนาสูตรให้สมบูรณ์ จนสามารถสร้างนวัตกรรมสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามออกมาสู่ตลาดมากมาย และมีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ใช้แล้วเห็นผลตรงตามสรรพคุณ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะผลิตบนพื้นฐานของความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธาณสุขเป็นสำคัญ เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจ ขึ้นแท่นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอบโจทย์การค้นคว้าและพัฒนาสูตรในทุกรูปแบบ อีกทั้งมีกระบวนดูแลการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่คอยชี้แนะแนวทาง และเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดให้กับคุณในทุกๆ ขั้นตอน ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคุณ มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ สนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจของคุณก้าวไปไกลกว่าที่คุณคิด พร้อมรับความมั่งคั่งในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ที่จะหลั่งไหลมาหาคุณจากทั่วทุกมุมโลก เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร ภายใต้การดำเนินการผลิตจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ตอบโจทย์การค้นคว้าและพัฒนาสูตรในทุกรูปแบบ อีกทั้งมีกระบวนดูแลการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรนำเข้าที่ทันสมัยเพื่อผลิตสินค้าที่ดีที่สุดออกสู่ตลาดผู้บริโภค เป็นโรงงานผลิต เครื่องสำอาง และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Beauty & Nutritions/Vitamins Supplement Manufacturer OEM & ODM ที่ยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ก้าวไกลสู่สากล ด้วยโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล มั่นใจในความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต เรามีทีมจัดหาวัตถุดิบที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถจัดหาวัตถุดิบหายากที่ลูกค้าต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมนำเข้าแต่วัตถุดิบมีคุณภาพเท่านั้นรวมถึงสารสกัดเกรดพรีเมี่ยมจากองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

รับผลิตอาหารเสริม

เรายินดีให้คำปรึกษา
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เราคิดค้นและพัฒนา และสร้างแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้หลากหลายสูตร ครบทุกประเภท มีฐานการผลิตทั้งในไทยและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ทุกสูตรเต็มเปี่ยมไปด้วยการดูแลงานอย่างใส่ใจด้วยมืออาชีพ มีการรับประกันคุณภาพการผลิตสินค้าทุกล็อต ผลิตสินค้าได้อย่างไร้ความกังวล นอกจากคุณจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพกลับไปแล้ว คุณยังได้รับบริการทุกขั้นตอนอย่างครบครัน ตั้งแต่ 0-100 จนผลิตภัณฑ์ของคุณออกวางจำหน่ายสู่ตลาด พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างละเอียด เพื่อปั้นแบรนด์ของคุณสู่ความสำเร็จโดยง่าย