Collagen ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อกระดูกและข้อ ในตลาดผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกับตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collagen

ปัจจุบันนี้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นทั่วโลก ซึ่งเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกือบทุกประเทศทั่วโลกเกิดสังคมผู้สุงอายุ (aging society) เช่นเดียวกันกับในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้สูงอายุในช่วงอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไปสูงถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือมากกว่า 13 ล้านคน ทำให้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุจึงเป็นตลาดเป้าหมายที่เราควรให้ความสนใจ เพราะทั้งมีจำนวนที่มากและมีกำลังทรัพย์ในการจับจ่ายมากกว่าผู้บริโภคในกลุ่มวัยเริ่มทำงาน 

ปัญหาที่ผู้สูงอายุพบเจอและเป็นกังวล คงหนีไม่พ้นปัญหาด้านสุขภาพที่เสื่อมลงตามกาลเวลา ความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง, ความไม่ปกติของระบบต่างๆในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นสายตาที่เริ่มไม่ชัด, อาหารไม่ย่อย หรือปัญหาด้านการเคลื่อนไหว จำพวกโรคข้อและกระดูก ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคข้อเป็นผู้สูงอายุ นั่นคือประมาณ 4 ล้านคน อาการดังกล่าว เช่น ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม เจ็บกระดูกสะโพก เป็นต้น 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อกระดูกและข้อเติบโตเร็ว และมีความต้องการสูงขึ้น โดยมีกลุ่มผู้บริโภควัยสูงอายุเป็นแรงขับเคลื่อน มีอัตราการเจริญเติบโต (CAGR) สูงถึง 7.7% ในช่วงปี 2017 ถึง 2026 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มนี้จะเน้นกลุ่มคอลลาเจน, กรดอะมิโน, วิตามิน เป็นส่วนประกอบหลัก ทั้งในรูปแบบผงชงดื่ม, เครื่องดื่ม, เม็ดซอฟเจล และจากการสำรวจสอบถามความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุ พบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้พร้อมจะซื้อสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์ที่เสริมด้วยวิตามินหรือสารอาหารเพิ่มเติมที่มีสรรพคุณเฉพาะด้าน เช่น เสริมการทำงานของกระดูก, เสริมระบบการย่อย, ดีต่อระบบหัวใจ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการการตลาดดังกล่าวได้

Collagen ผลิตภัณฑ์เพื่อกระดูกและข้อ

Collagen เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างและส่วนประกอบของเนื้อเยื่อ, อวัยวะ, เลือด รวมถึงกระดูกและข้อด้วย Collagenในกระดูกและข้อทำหน้าที่เป็นน้ำหล่อลื่นในข้อ, ช่วยให้การเคลื่อนไหวของกระดูกไหลลื่นเป็นปกติ และเพิ่มความแข็งแรงให้เนื้อเยื่อที่รองรับกล้ามเนื้อข้อต่อ แต่ระดับCollagenในร่างกายเราจะค่อยๆ ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น จึงจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านข้อ, กระดูกหัก หรือเมื่อกระดูกหักแล้วก็จะสมานช้ากว่าปกติ ซึ่งการเสริมอาหารด้วย Collagen สามารถช่วยบำรุงสุขภาพกระดูกและข้อได้ 

Collagen type II เป็น Collagen ที่พบในกระดูกและข้อต่อ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำรุงสุขภาพกระดูกและข้อ เช่น บรรเทาอาการข้อเสื่อม (osteoarthritis) โดยการทดลองพบว่าการทาน Collagen type II เป็นเวลา 120 วันต่อเนื่อง ในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อวัน ทำให้ผู้ทดสอบสามารถเหยียดข้อเข่าได้ดีขึ้น (ซึ่งจากเดิมจะเจ็บและเหยียดไม่ได้) และช่วยให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นก่อนจะมีอาการปวด

การทดลองโดยใช้ collagen tripeptide ในหนูทดลองก็พบว่าหนูทดลองกลุ่มที่กิน collagen tripeptide ปริมาณ 80 และ 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม สามารถสมานกระดูกให้หายดีเป็นปกติได้รวดเร็วกว่ากว่ากลุ่มที่ไม่ได้กิน collagen tripeptide และการทดลองในเซลล์กระดูกมนุษย์ก็พบว่า collagen dipeptide จะช่วยเร่งให้กระดูกมีการสะสมแคลเซียมเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างเซลล์กระดูก โดยมาจากกระตุ้นยีนที่ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์กระดูก

การศึกษาในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมจำนวน 80 คน อายุ 40 -70 ปีโดยให้ทาน hydrolyzed collagen type II จำนวน 2 กรัมต่อวัน โดยแบ่งทานเป็น 1 เม็ดตอนเช้า และอีก 2 เม็ดตอนเย็น เป็นเวลา 70 วันก็พบว่าอาการเจ็บข้อเข่าอันเนื่องมาจากโรคข้อเสื่อมดีขึ้น รวมถึงลดอาการเจ็บสะโพกด้วย โดยมีค่าระดับคะแนน WOMAC หรือคะแนนเพื่อประเมินระดับความเจ็บปวดดีขึ้น และสามารถทำกิจกรรมเชิงกายภาพได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทาน

จะเห็นได้ว่าคอลลาเจนเป็นสารสำคัญที่สามารถบรรเทาอาการเกี่ยวกับข้อเข่าและกระดูกได้ดี สามารถนำใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ทั้งในรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบผงชงละลาย ทั้งนี้อาจออกแบบให้ผสมสารสกัดหรือวิตามินอื่นๆเพื่อประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้บริโภค  และ MEDIKA LABS (บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด) พร้อมให้คำแนะนำด้านสูตรส่วนประกอบและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงกระดูกและข้อโดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และรับผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าพร้อมออกสู่ตลาดแบบอัดแน่นด้วยคุณภาพและเห็นผลชัดเจน

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ สนใจสร้างแบรนด์ 

ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !! ติดต่อสอบถามเราได้เลย ที่ 

📱: 083-5662892 | 082-4622289 | 02-6863469

🖥 : https://medikalabs.com 

Facebook : https://www.facebook.com/medikalabs

Line OA : คลิก > https://lin.ee/21n2Eoo

 

อ้างอิง 

Bone and Joint Health Supplements Market share, size, demand and analysis. (2021). Retrieved 12 August 2021, from https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/bone-and-joint-health-supplements-market.asp

Schauss, A. G., Stenehjem, J., Park, J., Endres, J. R., & Clewell, A. (2012). Effect of the novel low molecular weight hydrolyzed chicken sternal cartilage extract, BioCell Collagen, on improving osteoarthritis-related symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of agricultural and food chemistry60(16), 4096–4101. 

TetraPak (2016). Retrieved 12 August 2021, from https://www.packagingstrategies.com/articles/93895-tetra-pak-study-paints-growing-seniors-population-as-an-attractive-market

TSURUOKA, N., YAMATO, R., SAKAI, Y., YOSHITAKE, Y., & YONEKURA, H. (2007). Promotion by Collagen Tripeptide of Type I Collagen Gene Expression in Human Osteoblastic Cells and Fracture Healing of Rat Femur. Bioscience, Biotechnology, And Biochemistry, 71(11), 2680-2687.