ติดต่อเรา

รับคำปรึกษาฟรี

Contact Us รับคำปรึกษาฟรี
บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Email

[email protected] (ประสานงาน)
[email protected] (ฝ่ายขาย)
[email protected] (ฝ่ายการตลาด)
[email protected] (ฝ่ายจัดซื้อ)

OEM & Brand Consultant

083-566-2892 , 082-462-2289

Sales & Marketing Consultant

084-246-6668 , 02-686-3469

Contact Us รับคำปรึกษาฟรีพร้อมตัวทดลอง
ขอใบเสนอราคา

SALES OFFICE

MEDIKA LABS @ SALES OFFICE

MEDIKA LABS @ SALES OFFICE 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703, ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

OUR FACTORY

MEDIKA LABS @ FACTORY

GHPs HACCP ISO22000 FSSC22000 ลำลูกกา คลอง 8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150