MEDIKALABS-medika-oem-logo

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

1. เลือกสูตรมาตรฐานของ Medika Labs

เลือกสูตรมาตรฐานของ Medika Labs และสั่งสินค้าขนาดทดลองมาลองใช้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงโรงงานผลิตเครื่องสำอาง สามารถสั่งกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้เลย

2. ทดลองจนพอใจ จึงค่อยสั่งซื้อ

เมื่อทดลองผลิตภัณฑ์จนได้สูตรมาตรฐานที่พึงพอใจแล้ว สามารถสั่งผลิตได้เลย โดยกำหนดให้การสั่งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดและผงดื่มในแต่ละครั้ง มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 เม็ด หรือ 10,000 ซอง (ขึ้นอยู่กับสูตรผลิตภัณฑ์) พร้อมเลือกบรรจุภัณฑ์ตามแบบที่ต้องการ (กระปุก/กล่อง/ซอง)

3. ส่งมอบใบเสนอราคา

ส่งมอบใบเสนอราคา หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจสั่งผลิต ระบุความต้องการให้ครบถ้วน

4. ชำระเงินมัดจำ

โดยศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ จากใบเสนอราคาให้เรียบร้อย ก่อนชำระค่าการผลิต

5. ดีไซน์โลโก้ และบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนสร้างแบรนด์ ออกแบบผลงานด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

6. ยืนยันโลโก้และฉลาก

ยืนยันโลโก้และฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ 100% ก่อนสั่งผลิต โดยสามารถแจ้งยืนยันแบบกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

7. ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 15–45 วันทำการ

8. ขั้นตอนผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หลังได้รับชุดบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการผลิตไม่เกิน 14-30 วันทำการ

9. ชำระเงินคงค้าง

ชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อ โรงงานผลิตอาหารเสริม เตรียมจัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้าระบุสถานที่ และ เวลาจัดส่ง

10. จัดส่งสินค้า
เพื่อวางจำหน่าย

หลังชำระเงินครบแล้ว ไม่เกิน 2 วันทำการ ลูกค้าจะได้สินค้าถึงมือ พร้อมวางจำหน่ายได้เลยทันที

ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

1 ระยะเวลาผลิตสินค้า

ระยะเวลาผลิต 30 วันทำการ
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตในรูปแบบนี้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว

ระยะเวลาพัฒนาสูตร 14 วันทำการ สำหรับสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่

** เวลาประมาณการข้างต้น นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว

หมายเหตุ การปรับแก้ไขสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่

หากลูกค้าเป็นผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงงาน มีเงื่อนไขดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์และกล่อง ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 3 % จากยอดสั่ง
 • ผลิตฉลากสินค้า ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 5 % จากยอดสั่งผลิต

** หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น

หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 ระยะเวลาจดแจ้ง

15 – 45 วันทำการ สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

14 วันทำการสำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale หรือ เอกสาร Support ที่ทางโรงงงานออกให้

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

3 ระยะเวลาสำหรับการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์

7 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ และภาพสินค้า

14 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบแคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา

ระยะเวลางานพิมพ์ งานพิมพ์ ใช้เวลา 14 – 30 วันทำการ

** หมายเหตุ
• ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง
  เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น
• หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs โรงงานผลิตอาหารเสริม  สามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs สามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

วิธีการจัดส่ง

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

ส่งแบบ พัสดุด่วน Kerry Express

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

ส่งกับขนส่งเอกชนที่สามารถตรวจสอบการจัดส่งระหว่างทางได้

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM

ขนส่งทางเครื่องบิน ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ ณ สนามบินปลายทาง ภายในวันจัดส่ง

MEDIKALABS-medika-oem-logo

Medika Labs Co., Ltd.

ยินดีให้บริการ พร้อมให้การสนับสนุน และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสกินแคร์ ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง

อ่านต่อความรู้ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางอีกรูปแบบ โดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรใหม่ ภายใต้สูตรของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านต่อที่ >> ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM