MEDIKALABS-medika-oem-logo

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

1. พูดคุยรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสูตรอาหารเสริม

2. ข้อตกลงและระยะเวลา

ในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่

6,000 ฿

ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ R&D คิดค้นสูตรเฉพาะแบรนด์ ตาม "Brand Concept" ที่ได้รับ 6,000 บาท/สูตร (ลูกค้าจะได้รับ Refund 6,000 บาทเมื่อสั่งผลิตออเดอร์สูตรนี้)

ขั้นต่ำ 15,000 เม็ด

สั่งผลิตขั้นต่ำ 15,000 เม็ด หรือ 15,000 ซอง ต่อสูตร (ขึ้นอยู่กับสูตรผลิตภัณฑ์ และ Promotion)

7-14 Days

ใช้เวลา 7-14 วันทำการ ในการคิดค้นและพัฒนาสูตร จนพร้อมจัดเตรียมตัวอย่างทดลองให้กับลูกค้า

ส่งมอบตัวอย่าง

ส่งมอบตัวอย่าง ให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้สูตรตรงตามความต้องการ โดยจะมีใบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดส่งมาให้ลูกค้าพร้อมตัวอย่าง/ส่งไฟล์ทางอีเมล

กรอกใบประเมิน

ลูกค้าแจ้งกลับความพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ หรือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
และส่งมอบให้ฝ่ายขายดำเนินการต่อไป

ปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง

สั่งแก้ไขปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากเป็นการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์หรือสูตร

3. ยืนยันสูตรก่อนยื่นอย.

หลังจากได้รับใบเสนอราคาและตกลงการผลิตแล้ว ลูกค้าต้องทำการยืนยันสูตรที่ต้องการผลิต ทางบริษัทจึงจะดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนอย.

4. งบประมาณที่ต้องเตรียม

ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับประเภทและสูตรและเรทการผลิตที่เลือกอีกครั้ง

5. เข้าสู่ขั้นตอนการผลิต

โดยกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนดำเนินการเช่นเดียวกันกับสูตรมาตรฐาน Medika Labs

ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

1 ระยะเวลาผลิตสินค้า

ระยะเวลาผลิต 30 วันทำการ
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตในรูปแบบนี้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว

ระยะเวลาพัฒนาสูตร 7-14 วันทำการ สำหรับสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่

** เวลาประมาณการข้างต้น นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว

หมายเหตุ การปรับแก้ไขสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่

หากลูกค้าเป็นผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงงาน มีเงื่อนไขดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์และกล่อง ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 3 % จากยอดสั่ง
 • ผลิตฉลากสินค้า ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 5 % จากยอดสั่งผลิต

** หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น

หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 ระยะเวลาจดแจ้ง

30 – 45 วันทำการ สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ในสูตรขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM  

14 วันทำการ สำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

3 ระยะเวลาสำหรับการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์

7 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ และภาพสินค้า

14 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบแคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา

ระยะเวลางานพิมพ์ งานพิมพ์ ใช้เวลา 14 – 30 วันทำการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs โรงงานผลิตอาหารเสริม สามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs สามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

วิธีการจัดส่ง

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

ส่งแบบ พัสดุด่วน Kerry Express

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

ส่งกับขนส่งเอกชนที่สามารถตรวจสอบการจัดส่งระหว่างทางได้

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM

ขนส่งทางเครื่องบิน ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ ณ สนามบินปลายทาง ภายในวันจัดส่ง

MEDIKALABS-medika-oem-logo

Medika Labs Co., Ltd.

ยินดีให้บริการ พร้อมให้การสนับสนุน และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสกินแคร์ ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง

อ่านต่อความรู้ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางอีกรูปแบบ โดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรใหม่ ภายใต้สูตรของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านต่อที่ >> ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ODM