ขั้นตอนการ ผลิตเครื่องสำอาง OEM

1. พูดคุยรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

2. ข้อตกลงและระยะเวลา

ในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง

6,000 ฿

ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ R&D คิดค้นสูตรเฉพาะแบรนด์ ตาม "Brand Concept" ที่ได้รับ 6,000 บาท/สูตร (ลูกค้าจะได้รับ Refund 6,000 บาทเมื่อสั่งผลิตออเดอร์สูตรนี้)

ขั้นต่ำ 50 kg.

สั่งผลิตขั้นต่ำ 50 กิโลกรัม สำหรับงานสกินแคร์สำหรับผิวหน้า หรือ สั่งผลิตขั้นต่ำ 100 กิโลกรัม สำหรับงานสกินแคร์สำหรับผิวกาย/เส้นผม

7-10 Days

7 วันทำการ ในการพัฒนาสูตรเดิม หากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากสูตรมาตรฐานของ Medika Labs แล้วนำมาพัฒนาใหม่ให้แตกต่างจากเดิม ในกรณีนี้จะใช้เวลาพัฒนาสูตร ประมาณ 7-10 วันทำการ

14 Days

อย่างน้อย 14 วันทำการ สำหรับพัฒนาสูตรใหม่ หากเป็นสูตร ที่ต้องวิจัยและพัฒนาขึ้นมาใหม่ เป็นสูตรนวัตกรรม ต้องมีการทดสอบแล็บ ใช้เวลาพัฒนาสูตร ประมาณ 14 วันทำการ ขึ้นไป

ส่งมอบตัวอย่าง

ส่งมอบตัวอย่าง ให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าได้สูตรตรงตามความต้องการ โดยจะมีใบข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียดส่งมาให้ลูกค้าพร้อมตัวอย่าง/ส่งไฟล์ทางอีเมล

กรอกใบประเมิน

ลูกค้าแจ้งกลับความพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ หรือกรอกแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์
และส่งมอบให้ฝ่ายขายดำเนินการต่อไป

ปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง

สั่งแก้ไขปรับปรุงสูตรได้ 3 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นเสียแต่เป็นการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ หรือ สูตร

3. ยืนยันสูตรก่อนสั่งผลิต

ยืนยันสูตรก่อนสั่งผลิต ลูกค้าต้องทำการยืนยันสูตรที่ต้องการ และเมื่อยืนยันแล้วฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำการทดสอบความคงตัวของสูตรใหม่ที่เพิ่งคิดค้นนี้

4. ยื่นจดแจ้งหลังยืนยันสูตร

ใช้เวลา 14 วันทำการ ในการยื่นจดแจ้ง อย. อาจมีขั้นตอนในการขอเอกสารอื่นๆเพื่มเติมตามข้อมูลเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

5. ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนการผลิต เครื่องสำอาง OEM อื่นๆ ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสูตรมาตรฐาน Medika Labs

ระยะเวลาดำเนินการ

ผลิตเครื่องสำอาง

1 ระยะเวลาผลิตสินค้า

ระยะเวลาผลิต 30 วันทำการ
ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM ใช้เวลาสำหรับขั้นตอนการผลิตในรูปแบบนี้ ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว

ระยะเวลาพัฒนาสูตร 7-14 วันทำการ สำหรับสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาใหม่

** เวลาประมาณการข้างต้น นับจากวันที่โรงงานได้รับบรรจุภัณฑ์ครบทุกรายการแล้ว

หมายเหตุ การปรับแก้ไขสูตรหลังส่งตัวอย่าง ถือเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่

หากลูกค้าเป็นผู้จัดหาบรรจุภัณฑ์ให้กับโรงงาน มีเงื่อนไขดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์และกล่อง ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 3 % จากยอดสั่ง
 • ผลิตฉลากสินค้า ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 5 % จากยอดสั่งผลิต

** หมายเหตุ ในกรณีลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น

หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 ระยะเวลาจดแจ้ง

30 – 45 วันทำการ สำหรับการยื่นขึ้นทะเบียนอย. ในสูตรขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม OEM  

14 วันทำการ สำหรับการขอใบ Certificate of Free Sale

ผลิตเครื่องสำอาง
ผลิตเครื่องสำอาง

3 ระยะเวลาสำหรับการออกแบบ
และผลิตบรรจุภัณฑ์

7 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลาก กล่องบรรจุภัณฑ์ และภาพสินค้า

14 วันทำการ สำหรับการสร้างสรรค์ออกแบบแคตตาล็อก แผ่นพับ ป้ายโฆษณา

ระยะเวลางานพิมพ์
• งานพิมพ์ ใช้เวลา 14 วันทำการ
• บรรจุภัณฑ์และกล่อง ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 3% จากยอดสั่งผลิต
• ฉลากสินค้า ต้องจัดเตรียมเพิ่ม 5% จากยอดสั่งผลิต

** หมายเหตุ
• ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มตามที่แจ้ง
  เราจะบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงเท่านั้น
• หากมีอุปกรณ์ของลูกค้าคงเหลือ เราจะจัดส่งคืนให้ พร้อมกับสินค้าที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs โรงงานผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางสามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

ผลิตเครื่องสำอาง

เงื่อนไขการให้บริการ

 • สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย
  Hotline : 083-5662892 / 082-4622289
 • หากสนใจสูตรมาตรฐานของ Medika Labs สามารถสั่งมาทดลองใช้ได้
 • ลูกค้าชำระเงินตามรายละเอียดในใบเสนอราคา
 • ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายรับชำระผ่านบัญชีส่วนตัวของพนักงาน หากเกิดความเสียหายภายหลัง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 • สินค้าทดลอง สูตรมาตรฐานลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการหลังชำระเงิน
 • การเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งบริษัทภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วน
 • งานออกแบบต่าง ๆ ลูกค้าจะได้รับภายใน 7 วัน หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • บริการสายด่วนที่ปรึกษาการตลาด ที่พร้อมให้บริการหลังการขายในทุก ๆ ประเด็น พร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณให้เติบโตในทุก ๆ ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ Scan QR CODE
ที่ได้รับ (ชำระเข้าบัญชีธนาคารนามบริษัทเท่านั้น)

วิธีการจัดส่ง

ผลิตเครื่องสำอาง

ส่งแบบ พัสดุด่วน Kerry Express

ผลิตเครื่องสำอาง

ส่งกับขนส่งเอกชนที่สามารถตรวจสอบการจัดส่งระหว่างทางได้

ผลิตเครื่องสำอาง

ขนส่งทางเครื่องบิน ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ ณ สนามบินปลายทาง ภายในวันจัดส่ง

MEDIKALABS-medika-oem-logo

Medika Labs Co., Ltd.

ยินดีให้บริการ พร้อมให้การสนับสนุน และรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
โรงงานผลิตเครื่องสำอาง รับผลิตสกินแคร์ ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานมาเป็นอันดับหนึ่ง

อ่านต่อความรู้ ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางอีกรูปแบบ โดยการคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรใหม่ ภายใต้สูตรของคุณ เราแนะนำให้คุณอ่านต่อที่ >> ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอาง ODM