บริการวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

“ผลงานวิจัยจากนักวิชาการรุ่นใหม่ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า”

คัดสรรสารสกัดและวัตถุดิบจากทรัพยากรเหลือใช้ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้จากอุตสาหกรรม หรือวัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติ ทั้งสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ที่ผ่านการวิจัยและเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานจาก โรงงานผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอาง จนเกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่สร้างมูลค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา มีแลปที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย เพื่อคิดค้นสูตรที่แปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของลูกค้าได้ สารสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่ใช่เพียงแค่สารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรม อาทิ

โรงงานน้ำผลไม้  สามารถนำเอาเปลือกและเมล็ดผลไม้เหลือทิ้งจากการแปรรูป เข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง เพิ่มคุณค่าให้กับของเหลือทิ้ง สร้างสารสกัดให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามได้

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล สามารถนำวัตถุดิบเหลือทิ้งหลังผลิต อาทิ ก้างปลา กระดองปู เปลือกกุ้ง ครีบปลา แปรสภาพเป็นสารสกัดเครื่องสำอาง นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่า และคุณค่าแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการกำจัดของเหลือทิ้งของโรงงานอีกด้วย

ผลไม้ออร์แกนิค ผลไม้ออร์แกนิคปลอดสารพิษ วัตถุดิบชั้นดีที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตครีมออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ยิ่งช่วยยกระดับสินค้าไทยให้ก้าวสู่สินค้าส่งออกต่างประเทศที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

สิ่งเหล่านี้สามารถนำเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนวัตกรรมสินค้าประเภทสุขภาพและความงามอย่างแท้จริง ที่ยกระดับงานวิจัยด้านไบโอเทคโนโลยี และเกษตรนวัตกรรม สร้างเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงให้กับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตรวจสอบข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มพัฒนา

ก่อนลงมือพัฒนาสารสกัดจากแหล่งชีวภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือผลิตผลทางการเกษตร ต้องลงมือค้นคว้าหาข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เสียก่อน เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้ดำเนินไปอย่างถูกทาง ได้ผลการวิจัยที่ทรงคุณค่า และได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผล และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ประเด็นดังกล่าวค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการขับเคลื่อน เจ้าของแบรนด์สามารถเข้าปรึกษาทีมนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ของทางบริษัทได้ เพื่อให้เข้าใจและสามารถส่งมอบต่อไปยังโรงงานผลิตอาหารเสริม หรือโรงงานผลิตเครื่องสำอาง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจเหมาะสมและคู่ควรกับแบรนด์

ศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดแต่ละชนิด

Medika Labs Co., Ltd. โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางของเรา เต็มไปด้วยนักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ไฟแรงระดับมืออาชีพ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอันแรงกล้าในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกมาให้เป็นที่น่าจดใจ ห้องแลปของเราเต็มไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมรองรับการคิดค้นสูตรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเรายังมีเครือข่ายนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติ และทีมจัดหาที่สามารถหาวัตถุดิบแปลกใหม่ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้จากทั่วทุกมุมโลก โดยจะส่งมอบวัตถุดิบต่อไปยังทีมคิดค้นและพัฒนาสูตร เพื่อตรวจหาคุณสมบัติที่แท้จริง หรือคุณสมบัติแฝง และสร้างสรรค์ออกมาเป็นสินค้ายุคใหม่ที่เหมาะกับผู้คนทุกยุคทุกสมัยได้อย่างตรงจุด

สร้างงานวิจัยเพื่อกำหนดขอบเขตของสารสกัด

สารสกัดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป รวมถึงกระบวนการสังเคราะห์สารก็แตกต่างตามไปด้วย ดังนั้นนักวิจัยจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ และศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทดลองสร้างงานวิจัยแบบเทียบเคียงเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการพัฒนาสูตรน้อยที่สุด วิธีนี้เป็นการลดระยะเวลาในการวิจัยสูตร ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำในต่างประเทศก็จัดทำในลักษณะดังกล่าวนี้เช่นกัน

ตรวจสอบและทดสอบสารสกัดสูตรใหม่

ผลทดสอบจากการวิจัยต้องได้รับการยืนยันผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่ คุณสมบัติของสารสกัดเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ในทีแรกหรือแตกต่างอย่างไร แนวทางการใช้สารสกัดสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาในทิศทางไหน เป็นสารสกัดสำหรับสร้างผิวขาวใส หรือลบรอยด่างดำ หรือเป็นสารสกัดที่ส่งผลต่อการบำรุงสายตา หรือควบคุมน้ำหนักสำหรับกรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนี้เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำผลการทดสอบมาต่อยอดพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ สร้างผลงานนวัตกรรมสินค้าอันทรงคุณค่าที่มากคุณภาพออกสู่ตลาดสุขภาพและความงาม และต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมในการคิดค้นสูตรเฉพาะของคุณเองอีกด้วย

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร MEDIKA LABS (บริษัท เมดิก้า แล็บส์ จำกัด)

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ สนใจสร้างแบรนด์ 

ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !! ติดต่อสอบถามเราได้เลย ที่ 

เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับคุณ สนใจสร้างแบรนด์ 

ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย !! ติดต่อสอบถามเราได้เลย ที่ 

Tel : 083-5662892 | 082-4622289 | 02-6863469

FACEBOOK | อัพเดทเทรนด์ธุรกิจ : https://www.facebook.com/medikalabs

LINE OA | Add พูดคุย-สั่งผลิต : คลิก > https://lin.ee/21n2Eoo

GET A QUOTE | ขอใบเสนอราคาผลิต :  คลิก > https://bit.ly/3zjFpfy

บริการคิดค้นและวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง